Herroeping

Wettelijk herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Dit betekent dat u het recht hebt om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om de overeenkomst te herroepen moet u ons via ondubbelzinnige verklaring laten weten dat u dit wenst te doen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht aan ons(Automation24 GmbH, Hinsbecker Löh 10, D-45257 Essen) te sturen. Dit is mogelijk via telefoonnummer 00800 24 2011 24 (free), E-mail: info@automation24.be. Vermeldt u svp ten allen tijde uw ordernummer én naam zodat wij dit snel voor u kunnen verwerken. Mochten er nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag.

U kunt het herroepingsformulier ook downloaden: https://media.automation24.com/shopsystem/downloads/Herroepingssformulier_Automation24.pdf

Wilt u gebruik maken van het wettelijke herroepingsrecht binnen 14 dagen, dan is het voldoende ons dit binnen deze termijn mede te delen.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u de koopprijs van de goederen, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Hierdoor ontstaan geen kosten. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Goederen worden terugbetaald als ze in onberispelijke, nieuwe en verkoopbare staat verkeren. Als gevolg hiervan wordt elk waardeverlies van de goederen verrekend indien deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren. (Artikel en sensoren uit de procestechnologie moeten bijvoorbeeld vrij zijn van media en eventuele residuen.) Artikelen die individueel zijn geconfigureerd, gefabriceerd of op maat zijn gesneden voor uw aankoop, evenals software en allerlei soorten diensten, zijn fundamenteel uitgesloten van herroeping en retouren/omruiling.

Artikelen die voor uw aankoop individueel zijn geconfigureerd, vervaardigd of op lengte zijn gesneden, evenals allerlei diensten, zijn uitgesloten van herroeping en omruiling.Voor artikelen in de categorie veiligheidstechnologie en software is retourneren alleen in ongeopende staat mogelijk.