Herroeping

Wettelijk herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Dit betekent dat u het recht hebt om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om de overeenkomst te herroepen moet u ons via ondubbelzinnige verklaring laten weten dat u dit wenst te doen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht aan ons(Automation24 GmbH, Hinsbecker Löh 10, D-45257 Essen) te sturen. Dit is mogelijk via telefoonnummer 00800 24 2011 24 (free), E-mail: info@automation24.be. Vermeldt u svp ten allen tijde uw ordernummer én naam zodat wij dit snel voor u kunnen verwerken. Mochten er nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag.

U kunt het herroepingsformulier ook downloaden: https://media.automation24.com/shopsystem/downloads/Herroepingssformulier_Automation24.pdf

Wilt u gebruik maken van het wettelijke herroepingsrecht binnen 14 dagen, dan is het voldoende ons dit binnen deze termijn mede te delen.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Hierdoor ontstaan geen kosten

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. 1) Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking en slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. 2) U bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.