Menu sluiten
Sensor systemen Sensor systemen Procestechniek Procestechniek
Procestechniek (1613 treffers) Alle laten zien
Drukmeettechniek Drukmeettechniek Stromingsmeettechniek Stromingsmeettechniek Niveaumeettechniek Niveaumeettechniek Temperatuur- en vochtigheidsmeettechniek Temperatuur- en vochtigheidsmeettechniek Procesanalyse Procesanalyse Procesbewaking Procesbewaking Systeemcomponenten Systeemcomponenten
Besturingstechnologie Besturingstechnologie
Besturingstechnologie (234 treffers) Alle laten zien
LOGO! besturingen LOGO! besturingen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI bedienpanels HMI bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (23 treffers) Alle laten zien
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link programmeertool IO-Link programmeertool
IoT-componenten IoT-componenten
IoT-componenten (12 treffers) Alle laten zien
IoT-gateways IoT-gateways
Besturingsonderdelen Besturingsonderdelen
Besturingsonderdelen (24 treffers) Alle laten zien
USB industriële geheugensticks USB industriële geheugensticks Programmeersoftware Programmeersoftware
Veiligheidstechnologie Veiligheidstechnologie
Veiligheidstechnologie (648 treffers) Alle laten zien
Veiligheidssensoren Veiligheidssensoren Veiligheidsschakelapparatuur Veiligheidsschakelapparatuur Veiligheidsbesturingen Veiligheidsbesturingen Vergrendelingen Vergrendelingen Veiligheidsinvoerapparaten Veiligheidsinvoerapparaten Veilige aandrijftechniek Veilige aandrijftechniek
Industriële communicatie techniek Industriële communicatie techniek Meet en regel techniek Meet en regel techniek Procesweergaven / tellers Procesweergaven / tellers Schakeltechniek Schakeltechniek Ventielen en industriële fittingen Ventielen en industriële fittingen
Ventielen en industriële fittingen (36 treffers) Alle laten zien
Magneetventielen
Magneetventielen (36 treffers) Alle laten zien
2/2-wegventielen 2/2-wegventielen 3/2-wegventielen 3/2-wegventielen 5/2-wegventielen 5/2-wegventielen
Beschermingstechnologie Beschermingstechnologie Aandrijftechniek Aandrijftechniek Schakelkasten Schakelkasten Industrieverlichting Industrieverlichting Verbindingstechniek Verbindingstechniek Stroomvoorziening Stroomvoorziening Gereedschappen Gereedschappen Automation24 Promoartikel Automation24 Promoartikel Soldes Soldes
Soldes (1 treffers) Alle laten zien
Uitverkoop Uitverkoop
Uitverkoop (1 treffers) Alle laten zien
Soldes - Programmeersoftware Soldes - Programmeersoftware
0 Winkelwagen
0,00
Artikel in de winkelwagen 0

Uw winkelwagen is op dit moment leeg.

Uitslag ()

Privacy Policy

De website www.automation24.be is een aanbod van Automation24 GmbH.

Hartelijk dank voor uw bezoek op onze website, en de interesse aan onze producten. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons.

U kunt onze website in principe gebruiken zonder persoonlijke gegevens. Als een getroffen persoon de diensten van ons bedrijf via onze website wil gebruiken, kan verwerking van persoonsgegevens vereist zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is, en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, dan vragen wij altijd de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene), is altijd in overeenstemming met de Basisverordening Gegevensbescherming (DSGVO) en in overeenstemming met onze landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften.

Met het volgende privacybeleid willen we het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Evenzo worden betrokkenen op de hoogte gebracht van hun rechten op grond van dit privacybeleid.

Als gegevenscontroleurs hebben we tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via onze website worden verwerkt, te waarborgen. Datatransmissies via internet kunnen over het algemeen veiligheidslekken bevatten, zodat geen honderd procent bescherming kan worden gegarandeerd.

A. Definities

Dit privacybeleid is gebaseerd op de definities gebruikt door de Europese regelgevende autoriteit bij het aannemen van de AVG (artikel 4 AVG). Dit privacybeleid moet voor iedereen gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te waarborgen, willen we eerst de gebruikte terminologie toelichten. Dit privacybeleid gebruikt onder andere deze definities:

 • "persoonlijke gegevens" alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "de betroffene"); een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd, die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door associatie met een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer speciale kenmerken, de uitdrukking van de fysieke identificatie. , fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon;
 • "betroffen persoon" elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de controller worden verwerkt.
 • "verwerking" elk proces uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures of dergelijke met betrekking tot verzameling van persoonlijke gegevens, asynchrone verwerking, geautomatiseerde verwerking, het openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, aanpassing of combinatie, beperking, wissen of vernietiging;
 • "beperking van verwerking" het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens om hun toekomstige verwerking te beperken;
 • "profiling“ elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die bestaat uit het gebruik van die persoonlijke informatie om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten die verband houden met werkprestaties, de economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van die natuurlijke persoon analyseren of voorspellen;
 • "verantwoordelijke voor de verwerking" de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken; wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking door het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaten worden bepaald, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanstelling worden geregeld op grond van het Unierecht of het nationale recht;
 • "ontvanger" elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere entiteit aan wie persoonlijke informatie wordt verstrekt, ongeacht of deze een derde partij is of niet. Autoriteiten die op grond van EU- of nationale wetgeving persoonsgegevens mogen ontvangen in verband met een bepaalde missie, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van dergelijke gegevens door de genoemde autoriteiten geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking;
 • "derde partij" een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of lichaam dat niet de betrokkene is, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn en die: om persoonlijke gegevens te verwerken;
 • "toestemming" van de betrokkene, vrijwillig gegeven in een specifiek geval, op een geïnformeerde en ondubbelzinnige manier, in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokken persoon aangeeft dat hij / zij met de persoon communiceert verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot hen.

Naar boven

B. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

Dit privacybeleid is van toepassing op gegevensverwerking door:

Verantwoordelijk:

Automation24 GmbH

Vertegenwoordigd door de zaakvoerder Thorsten Schulze, Madhu Venkatesan

Hinsbecker Löh 10

D-45257 Essen

Telefoon: +49 201 5231300

Fax: +49 201 52 31 30 - 29

E-mail: info@automation24.com

Functionaris voor gegevensbescherming:

HB E-Commerce Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Arcus Park Haus B

Torgauer Straße 233

D-04347 Leipzig

Email: automation24@datenschutz.hb-ecommerce.eu

Naar boven

C. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens en de aard en het doel van hun gebruik

1. Bij het bezoek van de website

U kunt onze website zonder het bekendmaken van uw persoonsgegevens gebruiken. Wanneer u onze website bezoekt, verzendt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamde logfile opgeslagen. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot deze automatisch verwijderd wordt:

 • IP-adres van de aanvragende computer
 • datum en tijd van de aanvraag,
 • naam en URL van de aangevraagde file,
 • website van waaruit toegang wordt verkregen (Referrer-URL),
 • gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw Access-Providers.

De genoemde gegevens worden met de volgende redenen verwerkt:

 • het veiligstellen van een probleemloze verbindingsopbouw met de website,
 • het veiligstellen van een comfortabel gebruik van de website,
 • evaluatie van systeemveiligheid en stabiliteit als ook
 • verder administratief gebruik.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, blz. 1 1 lit. f AVG. Ons legitieme belang volgt uit de bovengenoemde gegevensverzamelingsdoelen. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies over u te trekken.

Daarnaast gebruiken we cookies en analyseservices bij het bezoeken van de website. Verdere details zijn te vinden in dit privacybeleid.

2. Bij gebruik van ons contactformulier

Voor vragen van welke aard dan ook, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op onze website. Het is noodzakelijk om een geldig e-mailadres op te geven zodat we weten wie de aanvraag is en om deze te beantwoorden. Nadere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt. Het is aan u om te beslissen of u deze informatie wilt invoeren in het contactformulier.

De gegevensverwerking met het doel contact met ons op te nemen, vindt plaats volgens Art. 6 lid 1. blz. 1 1 lit. de AVG op basis van uw vrijwillig verleende toestemming.

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens voor het gebruik van het contactformulier worden verwijderd nadat uw verzoek is afgehandeld.

3. Het bestellen een catalogus of andere informatie

Met deze service heeft u de mogelijkheid, om de actuele catalogus, of andere informatie te bestellen, die u per post toegezonden wordt, of als download beschikbaar gesteld . Hiervoor is een registratie noodzakelijk waarbij u persoonlijke gegevens aangeven moet. Uw persoonlijke gegevens, die u tijdens de registratie hebt opgegeven, worden bij ons opgeslagen en gebruikt om de bijbehorende bestelling te verwerken.

De gegevensverwerking met het doel contact met ons op te nemen, vindt plaats volgens Art. 6 Abs. blz. 1 1 lit. de AVG op basis van uw vrijwillig verleende toestemming.

4. Bij bestellingen via onze website

Op onze website kunt u zich als klant voor toekomstige bestellingen registreren. Deze registratie heeft voor u het voordeel dat, in het geval van een bestelling, u zich direct met uw e-mailadres en wachtwoord in kunnen loggen, zonder uw gegevens opnieuw in te moeten voeren. Voor bestellingen zonder een account kunt u contact met ons opnemen.

Uw persoonlijke gegevens worden in een invoermasker ingevoerd en naar ons verzonden en opgeslagen. Als u via onze website een bestelling plaatst, verzamelen wij de volgende gegevens in het geval een registratie in onze shop als ook bij een gastbestelling:

 • geslacht (voor aanspreekvorm), voornaam, achternaam,
 • geldig e-mailadres,
 • adres,
 • telefoonnummer (vaste aansluiting of mobiel)

De verzameling van deze gegevens vindt plaats,

 • om u als klant te kunnen identificeren,
 • om uw bestelling te kunnen verwerken en af te wikkelen,
 • om correspondentie te kunnen voeren,
 • ter facturering,
 • voor de afwikkeling van mogelijke aansprakelijkheidsvorderingen.
 • om het technisch beheer van onze website te optimeren;
 • om onze klantgegevens te beheren.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw bestelling en / of registratie en is in overeenstemming met Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. b DSGVO voor de vermelde doeleinden voor de juiste verwerking van uw bestelling en voor de wederzijdse nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst.

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens voor de verwerking van uw bestelling worden bewaard tot het verstrijken van de wettelijke bewaarplicht en vervolgens verwijderd, tenzij we onder artikel 6, lid 1 vallen. 1 S. 1 lit. c DSGVO zijn verplicht tot een langere opslag vanwege fiscale en commerciële wettelijke opslag- en documentatieverplichtingen (van HGB, StGB of AO) of u in een verdere opslag volgens Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. de DSGVO heeft ingestemd.

Naar boven

D. Overdracht en doorgifte van uw gegevens aan derden

Om uw aanvraag of bestelling zo efficiënt mogelijk te verwerken, kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met de volgende ontvangers in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving voor verschillende doeleinden en via verschillende soorten:

 1. Externe dienstverleners die namens ons diensten verlenen (inclusief externe adviseurs, zakelijke partners en professionele adviseurs zoals advocaten en accountants, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants)
 2. Belasting-, audit- of andere autoriteiten, als we te goeder trouw van mening zijn dat we wettelijk of anderszins verplicht zijn om deze informatie vrij te geven (bijvoorbeeld een verzoek van een belastingdienst of in verband met een waarschijnlijk proces)
 3. Kredietmaatschappijen voor kredietcontroles
 4. Reclamepartners
 5. Marketingtechnologieplatforms en leveranciers
 6. Logistieke bedrijven

In geval van de doorgifte van gegevens aan derden beperkt zich de hoeveelheid tot een absoluut minimum.

Wij geven uw persoonlijke gegevens allen dan aan derden door wanneer u hiermee

 • volgens Art 6 Abs. 1 S. 1 lit. DSGVO heeft ingestemd.
 • het doorgeven volgens Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO,tot het geldend maken van vorderingen en er is geen reden om aan te nemen dat u een groot belang heeft bij het niet bekendmaken van uw gegevens.
 • het doorgeven volgens Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO een wettelijke verplichting bestaat, in zover
 • deze wettelijk toelaatbaar is en volgens artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO is vereist voor de afwikkeling contractuele relaties met u.

Als onderdeel van het bestelproces, zullen we uw toestemming verkrijgen om uw informatie met derden te delen.

Integratie van de PayPal-betaaldienst

Bij betaling met PayPal (Europe), S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, de bankgegevens van PayPal worden door PayPal gebruikt voor betaling. Tot deze gegevens hebben wij geen toegang. De overdracht van uw betalingsgegevens naar de respectieve betalingsdienstaanbieder vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is voor het betalingsproces. De wettelijke basis is Artikel 6 Abs. 1 S. 1 B DSGVO. Voor het gebruik van deze betalingsdienst zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de aanbieder van toepassing. U wordt apart op de hoogte gebracht voordat u de betreffende service gebruikt. U hebt toegang tot het privacybeleid van PayPal via de volgende link: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Naar boven

E. Links naar websites van derden

De links die op onze website worden gepubliceerd, worden met de grootst mogelijke zorg onderzocht en gecontroleerd. We hebben echter geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina's. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud alsmede voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie, is de aanbieder van de website waarnaar verwezen werd, als enige aansprakelijk. De aansprakelijkheid van degenen die alleen naar de publicatie verwijzen via een link is uitgesloten. We zijn alleen verantwoordelijk voor verwijzingen van derden wanneer we informatie van hen ontvangen, i. ook van illegale of criminele inhoud, hebben positieve kennis en het is technisch mogelijk en redelijk om het gebruik ervan te voorkomen.

Naar boven

F. Automatisch verzamelde, niet-persoonlijke gegevens, het maken van cookies, hulpprogramma's en actieve inhoud

Gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd na het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser. (zogenaamde sessions-cookies) Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons of onze gelieerde onderneming (third-party cookies) in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze individuele gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden op individuele basis. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. Gedeeltelijk dienen cookies om het bestelproces te vereenvoudigen door het opslaan van instellingen (bijv. het opslaan van de inhoud van een virtuele winkelwagen voor later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van het contract, hetzij volgens artikel 6 Abs. 1 lit. f DSGVO voor het beschermen van onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website, evenals een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek. We kunnen samenwerken met advertentiepartners om ons te helpen onze website interessanter voor u te maken. Hiertoe worden in dit geval, wanneer u onze website bezoekt, cookies van partnerbedrijven opgeslagen op uw harde schijf (cookies van derden). Als we samenwerken met bovengenoemde reclamepartners, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de informatie die in de volgende paragrafen is verzameld.

Houd er rekening mee dat u uw browser zodanig kunt instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of dat u de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Iedere browser verschilt in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn te vinden voor de respectievelijke browser onder de volgende links:

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt is.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van "Cookies", tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. U mag ook de gegevens verzamelen die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (incl. uw IP-Adres) Google en Google verwerken dergelijke gegevens door de browserinvoegtoepassing te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende koppeling: www.tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Het gebruik van Scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk te maken in browsers, gebruiken we scriptbibliotheken en lettertypenbibliotheken op deze website, zoals: B. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google-weblettertypen worden overgebracht naar de cache van uw browser om meerdere keren laden te voorkomen. Als de browser geen Google Web-lettertypen ondersteunt of toegang verbiedt, wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype. De aanroep van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken activeert automatisch een verbinding met de exploitant van de bibliotheek. Het standaardlettertype wordt weergegeven. Het is theoretisch mogelijk - maar momenteel ook onduidelijk of en zo ja voor welke doeleinden - dat exploitanten van dergelijke bibliotheken gegevens verzamelen. Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google is hier te vinden: https://www.google.com/policies/privacy/

Integratie van het Trusted Shops Trustbadge

Om het keurmerk van Trusted Shops en eventuele verzamelde beoordelingen weer te geven en om de Trusted Shops-producten aan te bieden aan kopers na het plaatsen van een bestelling, is de Trusted Shops Trust Badge op deze website opgenomen. Dit dient om onze legitieme belangen, die overheersen in het kader van een afweging van belangen, te beschermen in de optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f AVG Het Trustbadge en de geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15c 50823 Köln. Wanneer de Trustbadge wordt gekozen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om uw IP-adres, datum en tijd van het ophalen, de overgedragen hoeveelheid gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevatten en hebben de oproep gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en binnen zeven dagen na het einde van uw paginabezoek en automatisch overschreven. Andere persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen aan Trusted Shops, voor zover u hiermee hebt ingestemd, beslissen na de voltooiing van een bestelling voor het gebruik van Trusted Shops-producten of al geregistreerd voor gebruik. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

Gebruik van Bootstrap

Voor onze website gebruiken we de gratis frontend CSS-framework Bootstrap, die is ontwikkeld door Twitter Inc. , 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. We gebruiken deze service u.a. onze website visueel aantrekkelijk en consistent maken, rekening houdend met de kenmerken van het gebruikte apparaat. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 Abs. 1 lit. f AVG Verdere informatie is te vinden onder https://getbootstrap.com/

Naar boven

G. Uw rechten

U heeft het recht:

 1. volgens artikel 15 DSGVO om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt. U kunt met name informatie verstrekken over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn bekendgemaakt, de geplande bewaarperiode, het recht op rectificatie, schrapping, beperking van verwerking of verzet, het bestaan van een Het recht om te klagen, de bron van uw gegevens, indien niet verzameld bij mij, evenals het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, waar van toepassing, zinvolle informatie over hun details;
 2. volgens artikel 16 DSGVO onjuiste of volledige persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen te laten corrigeren;
 3. volgens artikel 17 DSGVO om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard te eisen, tenzij de verwerking vereist is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims;
 4. volgens artikel 18 DSGVO om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u verwerpt hun verwijdering en we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u voor de bewering, uitoefening of verdediging van Juridische claims of u in overeenstemming met artikel 21 DSGVO heeft een bezwaar tegen de verwerking ingediend;
 5. volgens artikel 20 DSGVO om uw persoonlijke gegevens aan ons te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat of om verzending naar een andere verantwoordelijke persoon te vragen;
 6. volgens artikel 7 lid 3 DSGVO uw eenmaal gegeven toestemming om ons op elk moment te herroepen. Dit heeft als gevolg dat we verdere gegevensverwerking op basis van deze toestemming niet in de toekomst kunnen voortzetten en
 7. volgens artikel 77 DSGVO en de mogelijk tot het indienen van een klacht bestaat. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werklocatie of ons hoofdkantoor.

Naar boven

H. Herroepingsrecht

Als uw persoonlijke gegevens gebaseerd zijn op legitieme belangen in overeenstemming volgens artikel. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO worden verwerkt, u hebt het recht volgens artikel. 21 DSGVO bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, voor zover er redenen zijn die uit uw specifieke situatie voortvloeien of het bezwaar tegen directe reclame is gericht. In dit geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat door ons wordt geïmplementeerd zonder een specifieke situatie te specificeren.

Wil u van dit recht gebruik maken, dan volstaat een mail aan: info@automation24.be.

Naar boven

I. Gegevensbescherming

We maken gebruik van de gemeenschappelijke SSL (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste niveau van encryptie die wordt ondersteund door uw browser binnen de site-bezoek. In de regel handelt het zich hier om een 256 bit encryptie. In het geval dat uw browser geen 256 bit encryptie ondersteund maken wij gebruik van de 128 bit V3 technologie. Of een enkele pagina van onze website is gecodeerd, wordt weergegeven door de gesloten weergave van de sleutel of vergrendelingspictogram in de onderste statusbalk van uw browser.

We nemen ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden volgens de technische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

Naar boven

J. Privacy Policy

Deze privacyverklaring is actueel gelding een heeft stand mei 2018.

Door verdere ontwikkeling van onze website, als ook wijziging in de wettelijke voorschriften kan het voorkomen dat we genoodzaakt zijn deze privacyverklaring aan te passen.

Naar boven